Koulutus

ENGLANNINKIELISET VIESTINTÄTAIDOT LIIKE-ELÄMÄÄN


  • asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt kurssit
  • stressittömät ja innovatiiviset opetusmenetelmät
  • moniaistiset opetusaineistot ja yksilöllinen palautteenanto
  • opastusta oppimiseen
  • pienryhmäkursseja ja yksilöopetusta
  Jokainen opiskelija saa kielitaidostaan CEFR-tasoarvion (Council of Europe Framework of Reference, Eurooppalainen kielitaidon viitekehys).